Zde uveřejněný text o historii našeho oddílu, jsem pouze převzal ze starších zdrojů. Proto Vás prosím o shovívavost a na případné nesrovnalosti mě prosím upozorněte, ať je mohu neprodleně opravit.Herní oddíl, volejbal, 1932 - 1949

V období let 1935 - 1936 se vytvořilo ze cvičenek jednoty Sokola Praha Košíře, mající zájem o míčové hry, družstvo žen a dorostenek volejbalu. Po počáteční přípravě se jejich činnost soustředila na přátelská utkání a turnaje sokolských družstev. V dorostenkách to byly sestry Fryčová, Neradová, Majerová, Hájková, Křesadlová a Tichá'v družstvu žen sestry Límanová, Rezsková, Trauškeová, Syrovátková, Barounová, Kroužková, Rezníčková a Linertová. Pod vedením br. O. Pöschla absolvovalo družstvo žen úspěšně turnaje v Černošicích v r. 1939 a v Kunraticích v r.1940. V období zákazu Sokola 1940-1945 přešel celý herní oddO do Hvězdy Košíře. V r. 1944 u příležitosti tradičního deblového turnaje pořádaného hráči basketbalu na tenisových kurtech na Cibulce došlo k dohodě s nově příchozím br. Doušou o založení volejbalového družstva mužů ve složení Čihák Vladimír, Čihák Jaroslav, Douša, Hošek, Horák, Kašpar, Kochánek, Král, Volek a Zabloudil. Dne 28.října 1945 se na pozvání gymnázia v Banské Štiavnici zúčastnilo turnaje volejbalové družstvo a sehrálo s družstvy gymnázia vítězná utkání. Účastníci tohoto zájezdu byli bratři Čihákové, Douša, Horák, Kašpar a Novák. Bylo to první úspěšné zahájení česko-slovenské vzájemnosti po válce. V době, kdy nikdo netušil, že se u nás z volejbalu stane sálová hra, zorganizoval náš oddíl dva významné zimní turnaje v tělocvičně Sokola Praha Košíře na Klamovce, za účasti předních ligových družstev. V letech 1946-1947 doplnili družstvo bratři Franic, Chudáček, Kašpar, Kniha, Ludvík, Mádl, Malenínský, Nájemník, Ritter, Šlambor a J. Štěpán. Bylo utvořeno i družstvo dorostenců ve složení Širhal, Fišer, Šavrda, bratři Šrámkové. Tak volejbalisté vytvořili společně s dominujícími basketbalisty silný herní oddíl vedený bratrem Fridolínem Schmittem. V roce 1947 to byly Sokol Vysočany, Sokol Plzeň, Sokol Liberec, Sokol Vinohrady a Sokol Cheb. Naše družstvo hrající v té době I.A třídu Středočeské župy Českého volejbalového svazu (ČVS) skončilo předposlední i když porazilo vítěze divize SokorVinohrady.V roce 1948 pak v turnaji startovala družstva Sokol Vysočany, ATK, Starý Ostrov, Bratislava, Sparta. Naše družstvo skončilo poslední. U příležitosti mistrovství světa v Praze roku 1949 sehrálo s naším družstvem na letním cvičišti na Klamovce přátelské utkání reprezentační družstvo Holandska s výsledkem 3 : O pro nás. Nejúspěšnějším reprezentantem našeho oddílu bylo družstvo žen ve složení Neškodová, Syrovátková, Löffelmannová, Soudská, Matějková, Pelikánová, Rysková, Pešková, Tajšlová, sestry Grundlerovy a Hladíková které se probojovalo v r. 1948 - 1949 do I. Iigy, Ve funkcích trenérů u družstva mužů působili postupně bratři Douša, Neškoda, Chudáček, u družstva žen Douša, Chudáček a Ritter. Bratr Douša pak od r.1946 působil jako zástupce ČOS ve výboru Středočeské župy Českého volejbalového svazu a ve výboru ČVS.Po převzetí Sokola Meoptou Košíře družstvo mužů přešlo jako celek do Lokomotivy Smíchov a většina žen do Sokola Krč. Další historie volejbalu na Klamovce se odehrávala pod hlavičkou Meopta, Medik a ZPA Košíře a zpět do Sokola.


Copyright © Ondřej Hloch